ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
لیست قیمت تعرفه ی دامنه ها

جدید
انتقال
تمدید
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
162,000 تومان
1 سال
162,000 تومان
1 سال
162,000 تومان
1 سال
.org
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.net
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
232,000 تومان
1 سال
.biz
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال
.info
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
.co
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.me
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.club
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
214,000 تومان
1 سال
.mobi
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
.cc
496,000 تومان
1 سال
496,000 تومان
1 سال
496,000 تومان
1 سال
.tv
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
.center
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
.zone
451,000 تومان
1 سال
451,000 تومان
1 سال
451,000 تومان
1 سال
.company
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
.city
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
.click
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
.vip
246,000 تومان
1 سال
246,000 تومان
1 سال
246,000 تومان
1 سال
.download
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .