سئو وب سایت

ارائه خدمات سئو وب سایت بصورت تخصصی

برنامه زمانبندی startup


 
400,000 تومان
ماهانه

ارائه برنامه زمانبندی فعالیت ( ماهانه یکبار )
بهینه سازی وب سایت ( یکبار رایگان )
فعالیت های شبکه های اجتماعی
لینک سازی داخلی و خارجی
مشاوره و اموزش ( ماهانه 4 ساعت )
پشتیبانی رایگان


برنامه زمانبندی plus


 
650,000 تومان
ماهانه

ارائه برنامه زمانبندی فعالیت ( ماهانه دوبار )
بهینه سازی وب سایت ( یکبار رایگان )
فعالیت های شبکه های اجتماعی
ثبت در نقشه گوگل به همراه نظر
لینک سازی داخلی و خارجی
مشاوره و اموزش ( ماهانه 8 ساعت )
گوگل آنالاتیک
پشتیبانی رایگان


برنامه زمانبندی turbo plus


 
1,000,000 تومان
ماهانه

ارائه برنامه زمانبندی فعالیت ( ماهانه چهار بار )
بهینه سازی وب سایت ( دوبار رایگان )
فعالیت های شبکه های اجتماعی
ثبت در نقشه گوگل به همراه نظر
لینک سازی داخلی و خارجی
مشاوره و اموزش ( ماهانه 8 ساعت )
گوگل آنالاتیک
آموزش لینک سازی
آموزش ابزار موز
پشتیبانی رایگان


سئو پایه


 
2,000,000 تومان
سه ماهه

ارائه برنامه زمانبندی فعالیت ( ماهانه چهار بار )
بهینه سازی وب سایت ( دوبار رایگان )
فعالیت های شبکه های اجتماعی
ثبت در نقشه گوگل به همراه نظر
لینک سازی داخلی و خارجی
مشاوره و اموزش ( ماهانه 8 ساعت )
گوگل آنالاتیک
آموزش لینک سازی
آموزش ابزار موز
پشتیبانی رایگان